نتایج جستجوی: ٦ ابزار برتر برای ردیابی کمپین‌های راه‌اندازی شده

٦ ابزار برتر برای ردیابی کمپین‌های راه‌اندازی شده با هشتگ در شبکه‌های اجتماعی

٦ ابزار برتر برای ردیابی کمپین‌های راه‌اندازی شده با هشتگ در شبکه‌های اجتماعی

وقتی Chris Messina هشتگ را اختراع کرد، نمی‌دانست که چه کمکی به بازاریاب‌ها خواهد کرد! نمادی که برای nerd ها ساخته شده بود، به ابزار روزانه مردم عادی در سراسر دنیا تبدیل شد و همین وسعت استفاده، هشتگ را به یک ابزار قدرتمند در بازاریابی شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرد. Hashtag ها جنبه مهمی از استراتژی شبکه‌های اجتماعی هستند. آن‌ها کمک می‌کنند تا در مورد یک موضوع گفتگو انجام شود، می‌توانند اهرمی مناسب برای افزایش نفوذ برند باشند و همچنین بینش عمیقی به بازاریاب‌ها می‌دهند تا درک کنند که چه عواملی باعث افزایش اشتراک‌گذاری و لایک کاربران می‌شود.